Copyright 2006 Brabantsvolkslied.nl

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de website brabantsvolkslied.nl is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.brabantsvolkslied.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Brabantsvolkslied besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Brabantsvolkslied alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen/websites, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Advertentie
contact | adverteren | Links | voorwaarden | disclamer